STAREXPRESS XİDMƏTLƏR

Depolama Xidməti

 Starexpress Lojistik, Anbarlama xidməti ilə yüklərinizin ən təmiz və ən etibarlı şəkildə saxlanması, qorunması üçün lazımlı təchizatı, iş gücünü, avadanlığı və təsisatı tərkibində mövcud olaraq saxlamaqdadır.

Sizlərə keyfiyyətli xidmət təqdim etmək, təsisatımızın ən əhəmiyyətli məqsədlərindən biridir. Sərbəst dövriyyəyə hələ daxil olmamış olan hər növ əmtəəmizin bütün qanunlarının müəyyən edildiyi qaydalar içərisində ən yaxşı şəkildə mühafizə edirik.

 

Yükləmə və Boşaltma Əməliyyatları

Daxili Nəqliyyat xidmətləri Gömrükleme Xidmeti

Sərbəst Anbarlama Xidməti

Xüsusi bölmələr və qoruyucu sahələr