STAREXPRESS XİDMƏTLƏR

Dondurulmuş Məhsulların Daşınması

Starexpress Logistiks bütün Türkiyədə, sahib olduğu vasitələrlə yanaşı, müqaviləli mütəəhhit filo və infrastrukturu ilə ölkə daxilində daşıma və paylama xidmətlərini müştəri ehtiyaclarına görə optimizə edib təmin etməkdədir.

Marşrut, nəqliyyat vasitələrinin optimallaşdırılması və güclü məlumat sistemləri infrastrukturu sayəsində, daxili daşımalarında operativ həllər təqdim etməkdə olan qrupumuzun əsas hədəfi müştərilərimizin tələbləri və ehtiyacları istiqamətində, onlara ən uyğun olan həll yollarını inkişaf etdirmək, logistik prosesləri tək əldən idarə etmək, müştərilərimizə tədarük zənciri içində əlavə dəyər yaratmaqdır. Starexpress Lojistik tədarük zənciri idarə etmə sistemini reallaşdırarkən, müştərinin tədarükçüsünden başlayan və müştərinin müştərisinə (B2B) qədər davam edən bütün logistik proseslərdə mal axınını reallaşdırarkən, eyni  zamanda məlumat axınını və məlumat hesabatını effektiv üsullarla təmin etməkdədir.

 

Anbarlama: İstanbul, Bakı və Sumqayıtda Donduruculu / Soyuq Depolarımızda saxlama xidməti

Mikro Distribusya: Effektiv və dinamik  daşıma vasitələrimiz ilə şəhər daxili pərakəndə paylama xidməti

Ölkə daxili Parsiyel(LCL) daşımaları: Bakı və Sumqayıtdan çıxan kq və palet əsaslı daşıma xidmətləri

Ölkə daxili Blok Nəqliyyat: Üstün təchizatlı Gənc Filomuz ilə 81 bölgə və 800 məntəqələrimizə istənilən zamanda çatdırılma

Ölkə xarici  Blok Nəqliyyat: Avropa Birliyi Ölkələrinə On-Line istilik idarəetməli Frigofirik nəqliyyat vasitələrimiz ilə logistik xidmətlər