STAREXPRESS SEKTORAL

Logistik Terminlər

 

ADR

Tez alışan, partlayıcı və kimyəvi maddələrin quru yol ilə daşınması qaydalarını daxil edən bir standartdır. ADR sazişinə üzv olunması ilə əlaqədar qanun 30 Noyabr 2005 tarixində Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilmişdir. Qanun 1 yanvar 2009-cu ildə qüvvəyə girmişdir

AİS

Nəqliyyat Vasitələrini İzləmə Sistemi. GPS və GPRS texnologiyaları istifadə edilərək peyk vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin təqib edildiyi sistemdir.

Antrepo

Qanuni şərtlərinə görə açılmasına icazə verilən və gömrük idarəsinə verilən bəyannamə ilə gömrük idarəsi və nəzarəti altında malların mühafizə edildiyi yerdir

Köçürmə Mərkəzi           

Gələn yük / kargolar boşaldıldığı, son durma nöqtəsinə görə gedənlərin yükləndiyi, gün içində kargolar qısa zaman intervalları ilə saxlandığı, vasitələr arası yük / kargo transferlərinin edildiyi regional əməliyyat mərkəzləridir.

Avadanliq

Kiçik təmirlər edə biləcək əl alətlərinin (çəkic, vintaçan və) və əl fənərinin olduğu komanda çantasıdır.

Baqaj

Yük maşınlarının branda vs. kimi əşyalarını istifadə etdikleri və alacaqları yükün yüksəkliyinin asan şəkildə ifadə edilməsini təmin edən, yük maşını kassasında sürücü kabininin üstünə bərabər gələn bölmədir

Basar tonaj

Basar tonaj olaraq da ifadə edilə bilər. Avtomobilin tonnaj həddi (maksimum yük miqdarı) mənasını verir.

Beşinci təkər

Çəkicilərin çəp üzərində, nəqliyyat vasitəsinin boyuna monte edilmiş və yarı treylerin king pin adı verilən əlaqə elemanını içinə etibarlı bir şəkildə kilitləyəcək halda hazırlanmış olan bir parçadır.

CMR

Quru yolu daşıma sənədidir. CMR Sənədi yük maşını ilə edilən daşınmalarda Beynəlxalq CMR müqaviləsi əsasında təşkil edilən bir daşıma sənədidir.

Qoşqu

Yarı qoşqulu çəkicilik məqsədiylə istifadə edilən ən az iki oxlu motorlu quru daşıyıcıdır.

Daimi Vasitə

Müntəzəm daşıma edən spot vasitədir.

Dara

Daşıma qabının boş çəkisidir.

Damper Kasa

Yük maşınlarında xüsusi hidrolik təchizatı sayəsində, kasa içindəki tökmə yükün boşaldıla bilinməsi üçün 45 dərəcəlik əyilə bilinən kasa tipidir.

Damper Yarı Römork (özüboşaldan yarı treyler)

45 dərəcə əyilə biləcək şəkildə hidrolik təchizatla çalışan və üzərindəki yükü özü boşaldan kasa sistemidir.Yük maşınlarından  fərqli olaraq, üzərindəki vəsaiti sağa və ya sola aşıra bilən damperli yarı treylerlər də mövcuddur.

Depo

Milliləşdirilmiş malların açıq və ya qapalı sahədə mühafizə edilməsi üçün uyğun olan yerdir.

Dingil (ox)

Təkərlərin üzərində döndüyü metal hissələri. Üzərində tək rezin olanlar tək ox, cüt-tək taxılanlar cüt ox olaraq ifadə edilir.

Dökme Yük (tökmə yük)

 

Hər hansı bir qab içində olmayan yük. Məsələn, kömür, dəmir tozu və s.

FEU

40 ayağa bərabər vahid. Konteyner həcmlərini ifadə etmək üçün  istifadə edilən ölçü vahididir. 1 Feu 40 ft (boy) × 8 ft (ən) × 9 ft (yüksəklik) ya da metrik olaraq 12.192 m (boy) × 2.44 m (ən) × 2.59 m (yüksəklik) və təxminən 67.5 m³ həcmindədir.

Fiktif

Zavod içlərindəki gümrüklü sahələrdir.

Frigorifik

İstilik dəyişməsinə həssas qida maddələri, dərmanlar və bəzi kimyəvi maddələrin daşınması üçün hazırlanıb emal edilən, divar qalınlıqları və izolyasiya dəyəri daşınan vəsaitin istilik dəyişməsinə həssaslıq ölçülərinə bağlı olaraq dəyişən və bir soyuducu sistemi olan quru yolu maşınıdır.

Gabarit

 

Nəqliyyat daşıma vasitələrinin yüklü və ya yüksüz olaraq quru yolunda etibarlı yönlərini təmin məqsədi ilə uzunluq, genişlik və yüksəkliklərinin təyin ölçüləridir.

Müvəqqəti Saxlama Yeri

Əşyanın gömrüyə təqdim edilməsindən sonra gömrükdə təsdiq edilmiş bir əməliyyat və ya istifadəyə tabe tutulana qədər gömrük idarəsində müvəqqəti olaraq saxlanmasına icazə verilən yerdir.

 

Geçiş Belgesi

(Keçid sənədi)

Beynəlxalq daşımalarda xaric olunan gömrük ilə çatış gömrüyü arasında daşınan yükün ifadə, çıxış və dönüş ölkələri gömrüklərindən keçidi və yükün boşaldılacağı ölkəyə girişini təmin edən sənəddir. TIR məlumat sənədləri də keçid sənədi daxilindədir.

 

Gömrük Mühafizə Məmuru

Gömrüklər və gömrük tətbiqolunan sahələrdə olan malın, müayinə məmurundan sonra gömrük bəyannamələrinin təslim edildiyi məmurdur. Ayrıca konteyner kimi möhürlənmiş materialların möhürünü düzəltmək və açmaq səlahiyyəti də bu məmurlara verilmişdir.

 

İntermodal daşınma

Eyni daşıma vasitəsi və ya qabı ilə iki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsi istifadə edilən və üsul dəyişmələrində vasitə və ya qab içindəki yüklərin hər hansı bir yükün götürülməsinə icazə verilməyən daşınma şəklidir.

Maksimum Hədd(İstiab Haddi)

Bir nəqliyyat vasitəsi və ya vasitələrinin güvənlə daşıya biləcəyi və istehsal standardlarında göstərilən ən çox yük ağırlığı və ya sərnişin və xidmət olan növüdür

Jumbo Yari Treyler (Jumbo Yarı Römork)

13,60 x 2,45 mx 2,65 m ölçülərində, 90m3 ümumi həcmli, iki mərtəbəli modelləri də olan yarı Treylerdir.

K1

Bir və ya birdən çox şəxsi nəqliyyat vasitəsilə quru yolu ilə şəhərlərarası əşya daşımalarını yerinə yetirəcək olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Nəqliyyat Nazirliyindən almaları lazım olan səlahiyyət sənədidir.

Kompleks Daşınma

İntermodal olmayan ancaq birdən çox nəqliyyat vasitəsinin (qatar, yük maşını vs) bir-birinə bağlı olaraq istifadə edilən daşıma tipidir.

Yük maşını (kamyon)

İcazə verilə bilən maksimum yük ağırlığı 3,5 tondan çox olan, əşya və ya yük daşımaq üçün istehsal olunmuş, çərçivə, fərqli məqsədli çərçivə üstlü avadanlıq və ya təhlükəsiz monte etməyə uyğun, ən az iki oxlu mühərrikli quru yol nəqliyyat vaitəsidir. Dizaynı və mühərrik gücü etibarilə yük maşınlarının bəziləri Treyler çəkməyə uyğundur.

Treyler Yük maşını (Kamyon Römork)

Bir yük maşını və daşıyacağı yükün xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə istehsal edilən yük maşınlarindan ibarət , yük daşıma məqsədli quru yolu daşıyıcısıdır.

Kamyonet

İcazə verilebilen maksimum yüklü ağırlığı 3,5 tonu keçməyən və əşya və ya yük daşımaq üçün emal edilmiş, daşıyacağı yükün növünə görə kasaya sahib quru nəqliyyat vasitələridir.

Qantar

Yük götürəcək vasitələrin boş və yükləndikdən sonra çəkilmək üçün uğradıqları ölçü cihazıdır.

Bağlı kasa (Kapalı kasa)

Yanları və tavanı bağlı olan, yalnız arxa qapağın açılması ilə yüklənəbilen yarı Treyler növüdür.

Yığılan pərdəli   Yarı Treyler

Yan səthləri və tavanı bir pərdə sistemiylə bağlanıb, pərdələrin açılmasıyla həm kasanın yanından həm də üstündən yüklənə bilən yarı treylerdir.

Kılçık Yarı Treyler (Konteyner şassi yarı Treyler)

Konteyner daşınması məqsədi ilə hazırlanan və istehsal edilən, skelet halında bir şassi ilə daşıyacağı konteyner tipinə uyğun ədəd və məsafədə eninə kroslar ucuna yerləşdirilmiş konteyner kilidi (twist lock) saxlayan ən az bir oxlu yarı Treyler vasitəsidir.

King Pin

Yarı Treyler çəkicidir beşinci təkəri ilə əlaqəsini təmin edən və döymə poladdan hazırlanan bir parçadır. Yarı treylerin daşıma tutumu istiqamətində fərqli ölçülərdə emal edilir.

Kiralık Araç

Konvensiya edilərək bütöv sürücüsüyle birlikdə icarəyə verilən, aylıq müəyyən bir icarə və km. başı yanacaq faizi ilə çalışan vasitələrdir.

Komissiya (Komisyon)

Yük almağı qəbul edən daşıma vasitəsinin sürücüsündən qismən əlavə gəlir olması üçün qismən də sürücünün yükü götürmə fikrindən  daşınmasının qarşısını almaq məqsədiylə alınan pul.

Komissiyaçı (Komisyoncu)

Yük verən şəxsə yükə görə uyğun daşıma vasitəsini tapan və nəqliyyat vasitəsi sahibindən komissiya alan adamdır.

Komissiya fakturası (Komisyon Faturası)

Alınan komissiya qarşılığında kəsilən faktura.

Konşimento

Üstündə daşınan yükün tərkibi ilə bağlı məlumatlar olan yük daşıma sənətidir.

Konteyner

Hər cür atmosfer dəyişikliklərinə dayanıqlı olan, xüsusilə intermodal nəqliyyatdan istifadə olunan, asan anbarlana bilən və üst-üstə preslənəbilən standart metal yük kasalarıdır. 20lik, 40'lıq və 45lik olaraq adlandırılan növləri ən məşhur olanlarıdır. Bu təsnifat konteynerin dəyişən boy ölçüsünə görə edilmişdir.

Konteyner Kilidi

Konteyner qaldıran ya da daşıyan vasitələrin konteyneri künclərindən sabitləmək üçün sahib olduqları mexanizmdir.

 

L2 Sənədi

Quru yolları Daşıma Qanununa görə, beynəlxalq logistika fəaliyyətiylə məşğul olan firmaların sahib olması lazım olan bir səlahiyyət sənədi növüdür. Qanunda hərhansı bir pozuntu baş vermədikcə, sənədin etibarlılıq müddəti 5 ildir.

LOW-BED

Ağır iş maşınları ya da xüsusi layihə yükləri kimi beynəlxalq və ölkə daxili quru yolu daşıma idarəçiliyinə görə standartların xaricində, normal yük maşınlarının və ya tırların daşıya biləcəkləri uzunluq, yüksəklik, genişlik və tonajdan fərqli olan yüklərin daşınmasını təmin edən yarı treylerdir.

Mega Yarı Treyler

13,60 x 2,50 x 3,00 mm ölçüsündə 102 m³ həcmli yarı treylerdir.

Peşə kafilik sənədi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

Quru yolları idarəçiliyi üzrə fəaliyyətlərdə olanların yenə bu idarə etmədə nəzərdə tutulan peşə kafilik təhsilini alan və / və ya keçiriləcək olan imtahanlarda müvəffəqiyyətli olanların aldığı sənəddir.

Transportyor (Nakliyeci)

Daşınma ilə məşğul olan adam.

Yük (navlun)

Nəqliyyat xərcinin ƏDV xaric dəyəridir.

Ordino

Konşimento qarşılığında, ölkə xaricindən gətirilən malın gömrükdən azad edilmesi üçün verilən əmrdir.

 

Şəxsi İcazə sənədi

Daşımalarda keçid sənədi araşdırılmadan, keçid sənədi əvəz etmək üçün və ölkəmizin ixrac məhsullarını daşımaq məqsədiylə xarici nömrəli nəqliyyat vasitəsilərə verilən sənəddir.

Şəxsi Yük Daşıma Sənədi (Özel Yük Taşıma Belgesi)

Ağırlıq və ölçüləri baxımından özəlliyi olan və başqa nəqliyyat sistemləri ilə daşınması mümkün olmayan və daşıma limitini keçsə belə daşınması zəruri yüklərin daşına bilməsi üçün Quru yolları Trafik Qanununun 33.Quru yolları Trafik Rehberliyi 66.ve 128.maddələrinə görə Quru yolları Ümumi Rəhbərliyindən (Əlaqəli Bölgə Səlahiyyətlisi Şəxslərindən)Şəxsi Yük Daşıma İcazə sənədi alınması və daşımanın bu İcazədəki əsaslara görə yerinə yetirilməsi zəruridir.

Palet

Anbarlama və çatdırılma üçün istifadə edilən, müxtəlif vəsaitlərdən istehsal edilən və malları üzərinə qoyduğumuz platformadır.

 

Yükləmə kompası / Yükləmə Təklifi

KN ofisində iş verilmiş nəqliyyat vasitəsinin ofis içşiləri ilə olan razılaşmasını, verdiyi komissiyanı sənədləşdirən və yükünü alacağı firmaya yükləmə üçün gəldiyini sübut edən sənəd.

 

Hissə Yük

Buğda, kömür kimi tökmə yük formasında olmayan və konteyner içinə qoyula bilməyən, ümumi yük olaraq da təyin oluna bilən, fərqli paket tipində ola bilən parsiyel yüklərdir.

 

Parsyel Distribusya

Avtomobilin daşıma tutumunun birdən çox müştəriyə təsis edilərək istifadə edilməsi və ya xidmət verilən müştərilərin birdən çox nöqtəyə getməsi lazım olan sifarişlərin ümumi adıdır.

 

 

 

Psixoloji-texniki test

Psixoloji-texniki qiymətləndirmənin məqsədi, sürücülərin sahib olduqları vasitənin etibarlı istifadəsini təmin edən zehni və psixomotor qabiliyyət səviyyələrini obyektiv üsullarla ölçmək və qiymətləndirməkdir. Sürücülük qabiliyyətlərinin, yolla bağlı sürücülük münasibətinin və şəxsinin yol psixologiyası baxımından qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Sənədin etibarlılıq müddəti 5 ildir.

 

R2 Sənədi

Quru yolları Daşıma Qanununa görə, beynəlxalq daşıma əməliyyatlarını təşkil edən firmaların sahib olması lazım olan bir səlahiyyət sənədi növüdür. Qanuna görə göstərilən pozuntular baş vermədikcə, sənədin etibarlılıq müddəti 5 ildir

Rampa

Vəsaitin anbara alınma və ya anbardan çıxarılması əməliyyatlarını asanlaşdırmaq üçün istifadə edilən sahədir.

 

 

Rulo Daşıyıcı Yarı Treyler

Xüsusilə rulo (dəyirmi) şəklində saç olmaq üzrə bənzəri şəkil və ölçüdəki yükləri daşımaq üçün istehsal edilən yarı treylerdir. Döşəmədə olan və nəqliyyat vasitəsi boyu oxunda açılmış olan dairəvi silindr şəklindəki boşluq, yükün nəqliyyat vasitəsinə yükləndiyini hər iki tərəfdən təminatını təmin etməkdə beləcə yükün,nəqliyyat vasitəsi üzərində sabitləşdirilməsi üçün alınacaq tədbirlərin daha sadə şəkildə həyata keçirməsini təmin edir.

Platforma Yarı Treyler

Döşəməsi düz və kənar qapaqları olmayan yarı treylerdir. Boru, dəmir, konteyner kimi materialların daşınmasında istifadə edilir. Ölçüləri konteyner ölçülərinə görə dəyişə bilir.

 

 

Sövqiyyat İrsaliyəsi

Üstündə  nəqliyyat vasitəsindəki yükün adını, miqdarını, yük  qiymətini, təyin olunan faktura nömrəsini ifadə edən rəsmi sənəd. Malların nəqli zamanı vergi qanunvericiliyi baxımından idarə edilə bilməsi məqsədiylə, ticari əmtəə bir yerdən başqa bir yerə nəqli əsnasında təşkil edilməsi və malla birlikdə saxlanılması zəruri olan sənəddir.

Sovtaj

Ziyan görən məhsullara sığorta eksperti tərəfindən verilən maddi dəyərdir.

Konvensiyali Vasitə (Sözleşmeli Araç)

Səlahiyyət sənədi sahibinin notariusla təsdiq edilmiş bir daşıma gəliri paylaşımı və ya kirayə müqaviləsinə əsasən, öz ünvan və məsuliyyəti altında iş gördürəcəyi başqa bir şəxsə aid nəqliyyat vasitəsidir. Səfər başına ya da AZN / ton olaraq işləyirlər. Aylıq sabit ödəniş qarşılığı fəaliyyət göstərən sözləşməli nəqliyyat  vasitələri kompleks kirayəlik nəqliyyat vasitələrdir.

Spanzet

Yükün üstündən keçərək, yükün daşınacağı səthdə sabitlənən və üzərində "gırgır" olaraq bilinən gərgin mexanizma ilə çəkilərək yükü sabitləməkdə istifadə edilən polyester lentin ümumi adıdır.

Spot Nəqliyyat Vasitəsi

Sərbəst fəaliyyət göstərən, tək səfərlik daşıma müqaviləsi olan vasitələrin ümumi adıdır.

Supalan

Ümumiyyətlə quru və dəniz yolu ilə yerinə yetirilən daşımalarda istifadə edilən bir üsuldur, vəsaitin daşınmasını təmin edən nəqliyyat vasitəsi üzərində gömrükləmənin aparılması vəziyyətidir

Sürücü

Quruyolunda mühərrikli bir nəqliyyat vasitəsini və ya yük daşıma vasitəsini sövq və idarə edən adam

Şəhər İçi Daşıma

Bələdiyyə sərhədləri ilə qonşu sahələr daxilində edilən daşımaları.

 

 

 

 

Swap Body

 

Swap body üst üstə yıgılmayacaq ve stacker tərəfindən əvəz olunmayacaq qədər incə hazırlanmış konteynerlərin adıdır. İlk satın alma məsrəflərini azaltmaq ve uzun müddətli  yanacaq məsrəflərini ən aşağı səviyyədə saxlamaq üçün olduqca yüngül materiallardan istifadə edilir. Ölçüləri, digər Konteyner daşıyan vasitələrin yüklənə bilməsi üçün standart İSO Konteyner ölçülərindədir. Ümumiyyətlə dörd tərəfində olan qatlana bilən ayaqları sayəsində hər hansı bir yükləmə/ boşaltma sistemi lazim olmadan daşındığı vasitə dəyişə bilər.

 

Tam Treyler

Bir yük maşını tərəfindən çəkilən və daşıyacağı yükün xüsusiyyətlərinə görə hazırlanıb, istehsal edilən, ən az bir oxlu və çəkildiyi yük maşınının çəki oxu, dönən panel,  qan tərəfindən və s. adlarla təyin olunan bir əlaqə aparatıyla əlaqə qurulan nəqliyyat vasitədir.

Taşeron

Müəyyən bir daşıma işini, bir müqavilə əsasında sahib olduğu ya da özünə başqa bir şəkildə bağlı olan vasitələrlə başqa bir firma adına fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsdir.

 

Daşıma İrsaliyəsi

Daşıma fəaliyyətində olanların, daşınmasını üzərlərinə götürdükləri bir və ya birdən çox göndərilən və göndərənə aid, eyni nəqliyyat vasitəsində, eyni zamanda daşınan əşya və ya yük üçün əlaqədar qanunvericilik müddəalarına əsasən təşkil olunmuş sənəddir.

Nəqliyyat Vasitəsi Sənədi

Səlahiyyət sənədi sahibinin istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrin xüsusiyyətini və sayını siyahı halında göstərən səlahiyyət sənədindən ayrı, səlahiyyət sənədinin əlavəsi olaraq göstərilən sənədi ifadə edir.

Nəqliyyat Vasitəsi Kartı

Bir nəqliyyat vasitəsinin tək, bir səlahiyyət sənədinin əlavəsi nəqliyyat vasitəsi sənədində qeydiyyatda olduğunu və bu sənədin istifadə edilə biləcəyini göstərir;

 

-səlahiyyət sənədi sahibinin kommersiya ünvanını,

 

-səlahiyyət sənədi növünü və nömrəsini,

 

-nəqliyyat vasitəsi kartının etibarlılıq müddətini,

 

-nəqliyyat vasitəsinin markası, cinsi, modeli, nömrəsini və rəngini ehtiva edən sənəddir.

Nəqliyyat vasitəsinin Qantarı

Quru yolunda bir yerə gətirmək məqsədiylə bir-birinə bağlanmış ən az bir çəkən və ən çox iki çəkən treylerlərdən ibarət vasitəni ifadə edir.

Tentli Yarı Treyler

Yan səthləri qismən açılabilən bir tent sistemi ilə örtülmüş olan yarı Treyler tipidir.

TEU

20 ayağa bərabər vahid. Konteyner imkanlarını(həcmlərini) göstərmək üçün istifadə edilən ölçü vahididir. 1 TEU 20 ft (uzunluqda) × 8 ft (eni) × 9 ft (yüksəklik) ya da metrik olaraq 6.10 m (uzunluq) × 2.44 m (eni) × 2.59 m (yüksəklik) və təxminən 38.5 m³ həcmindədir. 40'lıq bir konteyner 2 TEU olaraq da ifadə edilə bilər. Bununla birlikdə 45lik konteynerlər də 2 TEU olaraq ölçülürlər.

Tır

Fransızcadan Transports Internationaux Routiers sözlərinin baş hərfləridir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərkibində, Beynəlxalq nəqliyyat Birliyi (IRU) tərəfindən 15 Yanvar 1959 tarixində Cenevrədə imzalanan bir müqavilədir. Bu müqavilə 11 ölkə (Avstriya, İsveç, Portuqaliya, Bolqarıstan, Finlandiya, Macarıstan, Fransa, Malta, İsveçrə, Tunis və Yuqoslaviya) arasında imzalanan kooperativ nəqliyyatına (quru yolu, dəmiryolu, hava yolu, su yolları) və konteyner istifadə edilməsinə icazə verən bir müqavilədir (1994).

 

Təcrübədə bu müqaviləyə daxil ölkələrin quru yolu vasitələri, bu vasitələrdə yüklənmiş olan gömrüklü əşyanın cinsini, miqdarını, mahiyyətini ifadə edən bir TIR karnəsi ilə yenə nəqliyyat vasitəsinin müəyyən olunmuş yerlərinə taxılacaq TIR nömrələri daşıyırlar. TIR talonunda göstərilən və vasitədən yüklü olan əşyanın gömrük nəzarəti məxaric ölkədə yerinə yetirilməkdə, çatış nöqtəsinə qədər yolda olan ölkələrin gömrüklərində yalnız xarici idarələr-şübhəli hallar istisna olmaqla - kafi olmaqdadır. Ölkəmizdə də Yarı Treyler və çəkicidən ibarət olan daşıma vasitələrinə TIR deyilir.

Tır Karnəsi

TIR müqaviləsi sistemi içində istifadə edilən və IRU (Beynəlxalq Quru yolları Daşımaçıları Birliyi) tərəfindən hazırlanaraq üzv ölkələrin istifadəsinə təqdim edilən talondur.

 

Sərnişin Daşıma İrsaliyəsi

Vasitə sahibi tərəfindən, nəqliyyatın bir səfərdə getdiyi; birdən çox məntəqəli / müştərili, bir ya da birdən çox mal paylaması üçün hazırladığı qayıdış məntəqələrinin / müştərilərinin və qarşılığı gələn malların alt alta yazılaraq hazırlanan irsaliyəyə kütləvi nəqliyyat irsaliyəsi deyilir.

Tranzit Daşıma

Hər hansı bir ölkədə başlayan və ən az bir ölkə torpaqları üzərindən keçdikdən sonra bir başqa ölkədə sona çatan, başlama və sona çatma ölkələri xaricində qalan ölkələr üzərindən edilən daşımaları əhatə edən sərnişin və ya əşya daşımalarını ifadə edir.

UBAK

Beynəlxalq daşımaların ictimai tərəflərini də əhatəsinə alaraq nəqliyyatı daha etibarlı və ətraf standartlarına uyğun Filolarla iqtisadi və texniki olaraq təsirli və sürətli bir şəkildə edildiyi inteqrasiya daşıma sisteminin yaradılmasıdır.

 

Qurucu ölkə olaraq Türkiyənin də aralarında olduğu 17 ölkə tərəfindən 1953-ci ildə qurulan və hal-hazırda təxminən 50 üzv ölkəsi olan Beynəlxalq bir təşkilatdır. Türkiyədəki fəaliyyətlər Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində olub, standartlaşma ilə əlaqədar qanun, qanunvericilik və tətbiqlər bu təşkilat tərəfindən icra edilməkdədir.

Ödəniş tarifi

Müntəzəm daşımalarda daşıma fəaliyyətlərini ödəniş cəhətdən təşkil edən və riayət edilməsi zəruri olan sənəddir.

 

Səlahiyyət Sənədi

Quru yolu daşıma idarəçiliyi daxilində fəaliyyət göstərəcək gerçək və hüquqi şəxslərə iş icazəsi verən və Nazirlik nəzdində təşkil edilən sənəddir.

 

Ölkə Daxili Daşıma

Hər hansı bir bölgənin hər hansı bir nöqtəsindən başlayıb digər bir bölgənin hər hansı bir nöqtəsində bitən və ya məsafəsindən asılı olmayaraq bir bölgənin sərhədləri içərisindəki iki nöqtə arasında edilən daşımalardır.

Yarı Römork

Bir mühərrikə sahib çəkici vasitə ilə çəkilən və daşıyacağı yükün xüsusiyyətlərinə xas bir şəkildə hazırlanıb emal edilən ən az bir oxlu və çəkildiyi vasitəyə king pin adı verilən bir əlaqə sistemi vasitəsi ilə bağlanan yük daşıma məqsədli quru yolu nəqliyyat vasitəsidir.